Selçuk Yücel Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Makaleler

Kurumlar Vergisi 2021 Oran Artırımının Anayasaya Aykırılığı Üzerine

Bilindiği gibi  Mecliste kabul edilen  yasa tasarısıyla içinde bulunduğumuz 2021 yılı için de Kurumlar Vergisi oranının yüzde 25 e çıkarılması gündeme oturmuştur.   Hangi geçici dönemde yürürlüğe gireceği nihayetinde kanunun yayım tarihinden sonra ortaya çıkacak olsa da şimdiden yapılacak düzenlemenin Anayasaya aykırı olup olmayacağı da tartışılm...

Mısır Kralı Ptolemy'nin Rosetta Taşı ve Vergi Muafiyetleri

Rosetta Taşı nedir ? Rosetta Taşı ile vergi muafiyeti ve vergi İstisnaları ilişkisi nedir ? Nerede buluşuyor ? Yazımızın konusunu oluşturan bu ilişkiyi bilinen ismi ile Rosetta yada reşit taşı nın ne olduğunu ortaya koymakla başlamak gerekiyor.   Rosetta taşı olarak yada Reşit Taşı her şeyden önce önemli bir levhaya yada taş yazıta verilen isimdi...

Adaletli Atinalı Aristides; Güvenilir Vergi Denetleyicisi Ve Vergi Düzenleyicisi

General Aristides i önemli kılan ve yazımıza konu eden husus, vergi gibi kadim bir mesleğin günümüze kadar gelen en ünlü ve önemli temsilcilerinden birisi olmasıdır. Ünü çağlar ötesinden günümüze “Güvenilir Vergi Denetçisi ve Düzenleyicisi” olarak geliyor. Aynı zamanda o günün kent devletinde vergi ile ilgili bilgilerde veriyor. Bugünün Yunanistan...

Vergi ve Geometri, Vergilendirme Geometrisi

Vergi ve geometri kavramları arasında nasıl bir birliktelik olur? Geometri düşüncenin temeli ise vergilendirme geometrinin temelini nasıl oluşturdu. Bu yazımızda bu ilişkiyi ortaya koyup yeni sonuçlara varmayı deneyeceğiz. Tarihte ilk kez Heredot un konuya ilişkin anlatı ve tespitlerine geçmeden verginin tarihi evrimi insan ve toplum ilişkilerini...

Tarihte İlk Vergi Affı

Ve uygarlık yazı ile başlar. Tarihin ilk yazılı belgesi de “Vergi Affı” ile başlıyor; “Kanallar, surlar, mabetler, yaptırdım. Mabetlerimizde tanrı mallarını rahiplerin kötüye kullandıklarını gördüm. Tanrının mallarını korumak ve istismarını önlemek için yönetimi elime aldım. Rahipler gömme hizmetleri bahanesiyle halktan kat kat para alıyorlardı....

Yeni Kambiyo Vergisi ve Tobin Vergisi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

İşgücü ve ürün piyasaları şoklara karşı doğru tepkiyi veremiyorsa, refah ancak uluslararası finansal akımların “iyi yağlanmış̧ dişlileri arasına bir miktar kum serperek” arttırılabilir. J. Tobin, 1978    Bir bayram günüydü, Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz alım işlemlerinde %0,02 olan BSMV oranı beş katına çıkartılarak %1’e yükseltildi. Fiziki tesl...

Sosyal Piyasa Ekonomisi

ANAYASAL DEMOKRASİ, SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE MALİYE POLİTİKALARINDA YAPILMASI GEREKENLER ÜZERİNE BİR DENEME Anayasal Demokrasi: Demokrasiyi yaşadığımız tecrübeler açısında yeniden tanımlamak durumunda kaldığımızda gerçeklere uygun bir demokrasi modelini hayata geçirmemiz gerekir. Temsili sınırsız demokrasi idealinden uzak ideal prat...

Yüksek Vergiler Öldürdü.

Şu ana kadar İstanbul da kaçak içki içen 24 vatandaşımız hayatını kaybetti, halen bir o kadar  vatandaşımızın da tedavileri sürmektedir. Yetkililer can kaybının artabileceği endişesindeler. Ölümler kaçak olarak üretilen içki tüketiminden kaynaklanmıştır. Bugün kaçak olarak devasa boyutlara varılan içki üretimlerinin piyasada tüketime sunulduğu tes...

Rantların Vergilendirilmesi Başka Bir Bahara Kaldı.

Sayın Başbakanımız şubat ayında hükümetin yeni ekonomi politikalarını açıklarken maliye ve vergi politikaları başlığın da yeni düzenlemelerin müjdelerini vermişti. Bu toplantı da ayrıca önemli bir başlık olarak kamu şeffaflık paketine de yer verilmişti. Konumuz açısından özellikle kent rantlarının vergilendirilmesi ve bütçeye alınması konusunda yen...

Kentsel Rantları ve Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi Teorisi

Genel Kapsamı; Gündemimize kentsel rantlardan özellikle gayrimenkul rantlarının vergilendirileceği söylentileri düşmeye başladı. Daha önceki yıllarda da gündeme getirilen gayrimenkul kıymet artış vergisi  bu sefer de Orta Vadeli Programın revize edilmesi programına girdi. Hatırlanacağı üzere daha önce de Yeni Gelir Vergisi Tasarısı içerisine giren...

Bağımsız Denetim Zorunluluğu Tartışmaları

Kamuoyu nda bir tartışmadır gidiyor. Mevzuat gereği tüm işletmeler bağımsız denetime tabiidir görüşleri yazılıp çiziliyor. Bağımsız denetimde hala yasal zorlayıcı müeyyideler aranıyor. Bu görüşler halihazırda yürürlükte olan yeni TTK ve düzenlemelerini içeren mevzuat tartışmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Tam Tasdik işlemindeki zorlay...

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURUMU-TÜDESK-ARALIK 2002 TERİMLER SÖZLÜĞÜ ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURUMU-TÜDESK-ARALIK 2002 TERİMLER SÖZLÜĞÜ   No     1 Accounting est...

VERGİ DENETİMİ VE VERGİ YÖNETİMİ NE İLİŞKİN BİR NOT

VERGİ DENETİMİ VE VERGİ YÖNETİMİ NE İLİŞKİN BİR NOT VERGİ DENETİMİ VE VERGİ YÖNETİMİ NE İLİŞKİN BİR NOT; Bir vergi sisteminin başarısı vergi yönetimi ve vergi denetimine geniş ölçüde bağlıdır. Tarihsel olarak ta modern devletin ortaya çıkması ve modernitenin başarılı olmasında yönetim ve denetim çok önemli hayati bir rol oynamıştır. Bu özelliği i...

VERGİ NİN TARİHİ HUKUKSAL METİNLERİ -1-

VERGİ NİN TARİHİ HUKUKSAL METİNLERİ -1- Vergi tarihi ilk komünal toplumla başlar. Avcı toplayıcı insan komün yaşamında ilk zorunlu ödemeleri ni toplumun temsil eden  güce erk e yiyeceklerinden ayırarak ve veya bedeni olarak  hizmetle öder. Metin olarak günümüze ulaşmamıştır. Menkıbe ve hikaye edilse de bu söylenceler metin olarak ifade bulmamıştır...

Yeniden Yapılandırmada Vergi Teşvikleri 2

Bu satırlarda genelde mali sektörün özelde de bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma süreçlerinden bahsederken her zaman ülke deneyimlerinden yola çıkmıştık. Bu husus yeniden yapılandırma süreçlerinde uygulanan yada uygulanmak istenilen politika demetleri ile çok yakından ilgilidir. Çünkü bu politika ve model seçenekleri henüz bilims...

Yeniden Yapılandırmada Vergisel Teşvikler

Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma çabalarında önemli aşamalar kaydedilerek bugünlere gelindi. Aslında bu çaba, özelde bankacılık sektörünün genelde ise ekonominin yeniden yapılandırmasından başka bir şey değildi. Bu satırımızda son olarak yeniden yapılanmanın kritik başarı faktörleri üzerinde durmuştuk. Bu arada yeniden yap...

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi…

Ülkemiz ekonomisinde uygulanmakta olan istikrar politikaları ve yapısal dönüşümü içerisinde bulunduğumuz şu günlerde yeni politika ve uygulama modelleri ve arayışlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nokta güçlü ekonomiye geçiş programı kapsamında sıkı maliye ve gelirler politikası bağlamında Türk Vergi Sisteminde yeniden reform çabaları da hız k...

Teşvikli İllerde Asgari Geçim İndirimi Ne Olacak

2007 yılı başından itibaren kaldırılan Vergi İadesi yerine, 1 Ocak 2008’den itibaren uygulamaya konulan “Asgari Geçim İndirimi”, Hükümet ve işçi sendikaları temsilcileri başta olmak üzere ilgili taraflar ve medyada bugüne kadar oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınarak tartışıldı.  Ancak bunca tartışmaya rağmen 3 aya yakın bir süredir yü...

Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayınlanan BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ Bağımsız Denetçi olunabilmenin koşullarını belirlemiştir. Bu koşullar ve aşagıda iki bölüm halinde açıklamaya çalışacağız. A-Bağımsız Denetçi Olabilmenin Temel Şartları Şöyledir. Bagimsiz Denetçi Adayının;  Hukuk, iktisat, maliye, işletme...

Bağımsız Denetçi Sayılmada 15 Yıllık Sürenin Hesaplanması

Bu yazımızda KGK nun Bağımsiz Denetim Yönetmeliği  geçici hükümleri ile 15 yıllık meslek mensuplarına tanınan Bağımsız Denetçi hakkı ile ilgili, mesleki tecrübe süresinin nasıl hesaplanacagi üzerinde durulacaktir. A-Genel Kapsamı:  Bu yazımızda KGK nun Bağımsız Denetim Yönetmeliği  geçici hükümleri ile 15 yıllık meslek mensuplarına tanınan...